14 Listopada 2020

Łódź Disco Fest 2020

Opis wydarzenia

Oświadczenie w sprawie organizacji siódmej edycji ŁÓDŹ DISCO FEST w 2020 r.

Drodzy Fani Łódź Disco Fest!

Rzeczywistość ostatnich tygodni okazała się bezwzględna dla Gości i Organizatorów masowych wydarzeń rozrywkowych. W obliczu rozwoju sytuacji epidemicznej na terenie RP, w tym objęcia miasta Łodzi (miasto na prawach powiatu Łódź) tzw. czerwoną strefą na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. (Poz. 1829), ale przede wszystkim z uwagi na troskę o najwyższe dobro, którym jest Nasze Wspólne bezpieczeństwo – jako odpowiedzialny organizator wydarzeń rozrywkowych - podjęliśmy w pełni przemyślaną decyzję o przeniesieniu daty realizacji siódmej edycji imprezy pod nazwą Łódź Disco Fest na rok 2021.

Z ogromnym smutkiem i „ciężkim sercem” niniejszym informujemy, że 2020 rok będzie rokiem bez Łódź Disco Fest, jednakże jesteśmy jednocześnie przekonani, że bezpieczeństwo Was - Naszych Gości, a także wszystkich Współpracowników i Artystów, zaangażowanych na rzecz procesu organizacji ww. wydarzenia, bez których ta Impreza nie doczekałaby się już siódmej edycji, jest najważniejsze.

Pragniemy jednocześnie bardzo podziękować Wam za Wasze dotychczasowe wsparcie! Słowa otuchy, które do Nas płyną z całej Polski, mobilizują Nas do jeszcze bardziej wytężonego wysiłku na rzecz przygotowania siódmej edycji Łódź Disco Fest w 2021 roku.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że zakupione bilety na Łódź Disco Fest 2020 zachowują ważność. Będzie je można wykorzystać na rzecz uczestnictwa w przyszłorocznej imprezie pod nazwą Łódź Disco Fest, zaplanowanej na dzień 13.11.2021 r. Szczegółowe warunki wykorzystania biletów nabytych na tegoroczny Łódź Disco Fest w przyszłym 2021 roku zostaną niebawem ogłoszone.

Do zobaczenia z rok!

Z mocą serdeczności oraz życzeniami zdrowia  
Zespół World Media

Nadchodzące wydarzenia